Jonge architecten en stedenbouwers vernieuwen de warenmarkt

Onder de titel "Stormanker" deden studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, een masteropleiding voor architecten en stedenbouwkundigen, in het najaar van 2021 onderzoek naar de markt.

Ze analyseerden de 38 markten van Amsterdam aan de hand van harde en zachte data. Hun bevindingen zijn vastgelegd in een 170 pagina's tellende atlas: "De markten van Amsterdam, een sociografische analyse".

Download de atlas hier.


Vervolgens formuleerde elk van de studenten een opgave voor de markt van de toekomst, waarmee ze de tweede helft van het onderzoek aan de slag gingen. Het magazine "Markten maken de stad" presenteert de strategieën en ontwerpen die ze ontwikkelden.

Uit het bonte palet doemen vier thema's op. In de eerste plaats zijn er de systeemingrepen, die de stad als geheel. Dan is er de activistische benadering, die markten als instrument gebruikt om ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen om te buigen. Een derde thema is infrastructuur en de kansen die knooppunten van openbaar vervoer én auto bieden voor nieuwe markten. En tot slot is er de klimaatverandering en de potentie van de markt om de band tussen de productie en verkoop van voedsel te herstellen.

Download het magazine hier.